to_tylko__ja

150 tekstów – auto­rem jest to_tyl­ko__ja.

Spot­kałem w życiu różne ko­biety: te ład­ne i te mniej urodzi­we; te szczupłe i te puszys­te; blon­dynki i bru­net­ki; wy­sokie i nis­kie... Każda z nich miała wiele za­let, ale łączyła je jed­na wa­da - każda z nich nie była Tobą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2018, 01:29

Księżniczka

Nie znam Cię
Nie wiem ja­ka jesteś
Na­wet nie wiem jak masz na imię...

Ja­kaś cho­ler­na nić ciągnie mnie do Ciebie
Ser­ce przyśpie­sza, kiedy Cię widzę,
Ręce drżą, no­gi ro­bią się jak z waty
A w głowie pustka...

Słowa, które znałem przes­tają mieć sens, przes­tają is­tnieć w mgnieniu oka...
Ges­ty ja­kieś ta­kie niekontrolowane...

Cóż z Ciebie za księżniczka, że ser­ce me od ra­zu pod­da­nym się staje?

Prze­cież na­wet Cię nie znam...
A chcę spróbować... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2017, 07:55

Nie jest łat­wo pat­rzeć w oczy, gdy się ma złama­ne serce... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 19:30

Po coż nam pieniądze, sława i wszel­kie in­ne skar­by świata, sko­ro wra­cając do do­mu nie ma się do ko­go przytulić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 04:30

Po coż nam pieniądze, sława i wszel­kie in­ne skar­by świata, sko­ro wra­cając do do­mu nie ma się do ko­go przytulić... 

myśl • 23 kwietnia 2017, 04:30

Wiesz ty­le, ile przeżyłeś. Reszta sta­nowi tyl­ko tło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2017, 11:33

Jeżeli boisz się pójść za mną w błoto większe niż pot­ra­fisz so­bie wyob­ra­zić, nie zasługu­jesz na to, aby sięgnąć ze mną roz­koszy nieba. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2017, 10:42

Miłosna ulewa

Pa­da miłos­ny deszcz,
Łez szczęścia potężna ule­wa,
Grzmo­ty po­całunków biją o ziemię,
Za­kocha­ni op­le­ceni chmurą uniesienia...

A ja?

Ja chy­ba mam parasol... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 14:42

Al­bo idziesz za mną w ogień i ra­zem sięga­my nieba, al­bo nie idziesz wcale. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2017, 11:39

Szczęście jest w człowieku, ale on szu­ka go na zewnątrz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2016, 01:45

to_tylko__ja

to_tylko__ja

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 czerwca 2018, 18:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spotkałem w życiu różne [...]

16 czerwca 2018, 01:29to_tylko__ja do­dał no­wy tek­st Spotkałem w życiu różne [...]

4 czerwca 2017, 19:44natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie jest łat­wo pat­rzeć [...]

23 kwietnia 2017, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Po coż nam pieniądze, [...]

14 kwietnia 2017, 15:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiesz ty­le, ile przeżyłeś. [...] 

17 marca 2017, 10:52wdech sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

17 marca 2017, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 20:23yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 19:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]