to_tylko__ja

147 tekstów – auto­rem jest to_tyl­ko__ja.

Po coż nam pieniądze, sława i wszel­kie in­ne skar­by świata, sko­ro wra­cając do do­mu nie ma się do ko­go przytulić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 04:30

Po coż nam pieniądze, sława i wszel­kie in­ne skar­by świata, sko­ro wra­cając do do­mu nie ma się do ko­go przytulić... 

myśl • 23 kwietnia 2017, 04:30

Wiesz ty­le, ile przeżyłeś. Reszta sta­nowi tyl­ko tło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 kwietnia 2017, 11:33

Jeżeli boisz się pójść za mną w błoto większe niż pot­ra­fisz so­bie wyob­ra­zić, nie zasługu­jesz na to, aby sięgnąć ze mną roz­koszy nieba. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 marca 2017, 10:42

Miłosna ulewa

Pa­da miłos­ny deszcz,
Łez szczęścia potężna ule­wa,
Grzmo­ty po­całunków biją o ziemię,
Za­kocha­ni op­le­ceni chmurą uniesienia...

A ja?

Ja chy­ba mam parasol... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 14:42

Al­bo idziesz za mną w ogień i ra­zem sięga­my nieba, al­bo nie idziesz wcale. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2017, 11:39

Szczęście jest w człowieku, ale on szu­ka go na zewnątrz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2016, 01:45

Świat jest cyr­kiem, a ja je­go pajacem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2016, 17:26

Drażnią nas ludzie, którzy mówią prawdę o nas samych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2016, 09:19

Jeśli sam nie dasz ko­muś szan­sy, nie licz na to, że od ko­goś ją otrzymasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 kwietnia 2016, 22:48

to_tylko__ja

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 kwietnia 2017, 12:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Po coż nam pieniądze, [...]

14 kwietnia 2017, 15:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiesz ty­le, ile przeżyłeś. [...] 

18 marca 2017, 09:41Cykam sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

17 marca 2017, 10:52wdech sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

17 marca 2017, 10:12onejka sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 20:23yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 19:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 12:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 11:02wdech sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]

16 marca 2017, 10:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jeżeli boisz się pójść [...]